Liên lạc

Xin vui lòng liên lạc với Codes theo các chi tiết dưới đây

Trụ sở chính:

Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Codes)

A. 7 kiệt 130 Đặng Thái Thân, Huế, Việt Nam

T. +84 54 3519678 số máy nóng +84986580140

E. lienlac@codes.org.vn

W. http://codes.org.vn

F. http://facebook.com/codes.vietnam

Y! tramcodes

Codes Tình nguyện

T. +84 54 3519678 (máy lẻ 87)

E. tinhnguyen@codes.org.vn

Y! nt_zhong

Học bổng Codes

T. +84 54 3519678 (máy lẻ 82)

E. hocbong@codes.org.vn

Y! codesvietnam