Codes Tình nguyện

Codes Tình nguyện thành lập ngày 13 tháng 9 năm 2009, là tổ chức tình nguyện trực thuộc Codes, có cơ chế hoạt động độc lập dựa trên sự trao quyền của Codes. Cơ cấu của Codes Tình nguyện gồm Ban Điều phối, các nhóm làm việc và Tình nguyện viên

QUY ĐỊNH DÀNH CHO THÀNH VIÊN CODES TÌNH NGUYỆN

Tình nguyện viên là thành viên của Codes, làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho Codes mà không hưởng lương hay bất kỳ một lợi ích vật chất nào. Tình nguyện viên là người làm việc tại Codes theo các vị trí: Tình nguyện viên, Thực tập sinh, Nghiên cứu viên.

Codes Tình nguyện là tổ chức trực thuộc Codes, nơi điều phối toàn bộ hoạt động của Tình nguyện viên, đứng đầu là Điều phối viên. Giúp việc cho Điều phối viên Codes Tình nguyện là các Trợ lý Điều phối.

Điều kiện

Người muốn tham gia Codes Tình nguyện phải có các điều kiện sau:

– Từ 16 tuổi trở lên.

– Tán thành Quy chế Tình nguyện viên Codes.

– Nộp cho Codes Tình nguyện bộ hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ: Đơn đăng ký (theo mẫu TN.01); 2 thư giới thiệu của hai cá nhân hoặc tổ chức.

– Đối với Tình nguyện viên đang là học sinh, sinh viên: phải có kết quả học tập của học kỳ gần nhất đạt loại Khá trở lên.

Người mang quốc tịch nước ngoài, muốn tham gia Codes Tình nguyện, ngoài việc đủ các điều kiện tương ứng trên đây, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Được Chính phủ Việt Nam cấp thị thực theo các mục đích tình nguyện, thực tập, nghiên cứu.

– Là người do tổ chức đối tác của Codes giới thiệu.

– Gửi cho Codes Tình nguyện bản sao hộ chiếu có thị thực của Chính phủ Việt Nam.

Nhu cầu

Người muốn tham gia Codes Tình nguyện phải có hai nhu cầu chính:

– Nhu cầu cống hiến sức mình cho cộng đồng thông qua việc cùng Codes thực hành các sứ mệnh đã đặt ra.

– Nhu cầu học tập từ những trải nghiệm trong quá trình làm việc tại Codes và tham gia các chương trình nâng cao năng lực dành riêng cho lực lượng Codes Tình nguyện.

Hoạt động của Tình nguyện viên

– Tham gia các chương trình, dự án phát triển cộng đồng do Codes triển khai.

– Tham gia các hoạt động truyền thông, vận động và công tác xã hội do Codes tổ chức.

– Tham gia các hoạt động tại văn phòng Codes.

– Tham gia các chương trình cộng đồng do Codes tổ chức.

– Thực hiện chương trình tình nguyện cá nhân dưới sự điều hành và giám sát của Codes.

Giới hạn trách nhiệm của Codes Tình nguyện

– Codes Tình nguyện không cung cấp cho Tình nguyện viên bất kỳ một lợi ích vật chất nào nhằm trả công cho kết quả công việc của họ.

– Codes Tình nguyện không chịu trách nhiệm đối với những hành vi trái pháp luật do Tình nguyện viên gây ra.

Quyền của Tình nguyện viên

– Tham gia một số hoạt động nâng cao năng lực do Codes Tình nguyện tổ chức.

– Yêu cầu Codes Tình nguyện tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động tình nguyện.

– Nhận thẻ và đồng phục theo quy định của Quy chế Tình nguyện viên Codes.

– Yêu cầu Codes chứng nhận thời gian và hiệu quả đóng góp sau khi kết thúc thời gian tình nguyện.

– Nhận khen thưởng vì thành tích đã đóng góp.

Trách nhiệm của Tình nguyện viên

– Tuân thủ pháp luật Việt Nam và quy định của Codes trong suốt quá trình hoạt động tình nguyện.

– Không được lợi dụng môi trường Codes để tuyên truyền, hoạt động chính trị và vì mục đích kinh doanh, tư lợi.

– Tuân theo sự điều hành của Codes Tình nguyện.


CÁC VỊ TRÍ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN

Thực tập sinh cạnh Chủ tịch Codes

Là người có nhu cầu trải nghiệm các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của một tổ chức phi chính phủ. Thực tập sinh có các cơ hội trải nghiệm quá trình ra quyết định; quan hệ đối tác; lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của tổ chức, trong quá trình làm việc cạnh Chủ tịch Codes. Công việc của Thực tập sinh do Chủ tịch Codes phân công và hỗ trợ, giám sát trong quá trình thực tập.

Điều phối viên Codes Tình nguyện

Là người đứng đầu Codes Tình nguyện, được tín nhiệm bởi tất cả các thành viên của Codes Tình nguyện; được bỏ phiếu tín nhiệm theo kỳ 6 (sáu) tháng tại cuộc họp toàn thể Tình nguyện viên. Công việc của Điều phối viên Codes Tình nguyện gồm:

– Làm báo cáo hàng tháng và cập nhật thông tin hàng tuần về tổ chức, hoạt động của Codes Tình nguyện và Tình nguyện viên cho Giám đốc Codes.

– Tuyển dụng Tình nguyện viên: xử lý hồ sơ đăng ký tham gia; phỏng vấn; phát hành thư phản hồi (tiếp nhận hoặc từ chối).

– Lập kế hoạch hoạt động của Codes Tình nguyện.

– Làm báo cáo hoạt động tháng của Codes Tình nguyện.

– Hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát hoạt động của Tình nguyện viên.

– Điều động và sắp xếp Tình nguyện viên.

– Tập huấn cho Tình nguyện viên.

– Kỷ luật Tình nguyện viên (nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, chấm dứt tư cách  Tình nguyện viên tại Codes).

– Phát hành thư khen Tình nguyện viên.

– Phát hành thư bổ nhiệm trưởng nhóm thuộc Codes Tình nguyện.

– Làm Phái viên của Codes tại các trường đại học.

– Thay mặt Codes Tình nguyện tham gia các hội nghị, hội thảo ngoài Codes.

– Đưa ra các quan điểm chính thức của Codes Tình nguyện trước công chúng.

– Vận động tài trợ.

Phái viên Codes tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Huế

Là giảng viên, sinh viên đang làm việc, học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Huế. Công việc của phái viên gồm:

– Thay mặt Codes đưa ra quan điểm chính thức về Codes Tình nguyện, Tình nguyện viên và hoạt động của Tình nguyện viên.

– Xử lý các công việc và tình huống có liên quan đến Codes Tình nguyện tại các trường đại học, cao đẳng ở Huế.

– Phát triển quan hệ đối tác với các tổ chức quần chúng tại các trường đại học, cao đẳng ở Huế.

– Phát triển Tình nguyện viên tại các trường đại học, cao đẳng ở Huế.

– Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và làm báo cáo hoạt động hàng tháng.

– Thực hiện các nhiệm trong giới hạn môi trường được giao.

– Vận động tài trợ.

Thành viên Dự án Bảo trợ học sinh nghèo tại Kim Long

– Dạy kèm từ 1-3 học sinh tiểu học có học lực dưới trung bình tại Trường Tiểu học số 1 Kim Long (Khu định cư Kim Long, Huế) từ 3 tháng trở lên.

– Hoàn thành khóa đào tạo về kỹ năng công tác xã hội và quyền trẻ em.

– Nắm bắt tình trạng của học sinh, gia đình và môi trường xung quanh.

– Lập kế hoạch hoạt động cá nhân hàng tháng.

– Soạn giáo án dạy kèm cho các trường hợp mà mình phụ trách.

– Làm báo cáo định kỳ hàng tháng.

– Tôn trọng trẻ em và gia đình.

– Tổ chức kiểm tra kiến thức hàng tháng đối với học sinh do mình bảo trợ.

– Phối hợp với Trường Tiểu học số 1 Kim Long tổ chức rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

– Tham gia các hoạt động nâng cao năng lực của Codes liên quan đến Dự án bảo trợ trẻ em Kim Long.

Tổ chức sự kiện dành cho công chúng

– Lập kế hoạch tổ chức sự kiện.

– Điều tiết mật độ sự kiện, số lượng người tham gia sự kiên (gửi thông báo từ chối cho những người đăng ký thuộc danh sách vượt quá số lượng người cho phép).

– Thông báo chương trình của tháng tiếp theo vào đầu tuần cuối của tháng trước.

– Tập hợp danh sách đăng ký.

– Chuẩn bị hậu cần cho sự kiện.

– Lưu trữ thông tin, danh sách người tham gia, kế hoạch tổ chức sự kiện trong máy tính.

– Tư liệu hóa những nội dung sự kiện do mình tham gia tổ chức.

– Lập danh sách và thông báo những hạn chế đối với những người đăng ký mà không tham gia.

– Làm báo cáo hoạt động của Chương trình hàng quý.

Tập huấn viên

– Xây dựng kế hoạch tập huấn.

– Thiết kế, đánh giá, làm báo cáo trước và sau tập huấn.

– Biên soạn tài liệu, thiết kế bài học theo các tiêu chuẩn và phương pháp đào tạo dành cho người lớn, có sự tham gia.

– In sao và chuẩn bị tài liệu, giấy chứng nhận cho học viên

– Chuẩn bị công cụ, phương tiện hỗ trợ, môi trường và hậu cần tập huấn.

– Phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ cho Trợ lý Tập huấn viên.

– Tiến hành tập huấn và quản lý khóa học bằng các kỹ năng và phương pháp TOT.

– Tổ chức kiểm tra thực hành cuối khóa học.

– Hỗ trợ cho người học theo nhu cầu trong và sau tập huấn.

Trợ lý Tập huấn viên

Ưu tiên cho người có chuyên ngành Sư phạm và người có nhu cầu định hướng nghề nghiệp theo hoạt động đào tạo, tập huấn. Trợ lý tập huấn có thể là Thực tập sinh hoặc Tình nguyện viên.

– Tham gia xây dựng kế hoạch tập huấn cùng Tập huấn viên.

– Tham Tham gia thiết kế, đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá trước và sau tập huấn.

– Tham gia biên soạn tài liệu, thiết kế bài học theo theo các tiêu chuẩn và phương pháp đào tạo dành cho người lớn, có sự tham gia cùng Tập huấn viên.

– In sao và chuẩn bị tài liệu, giấy chứng nhận cho học viên

– Chuẩn bị công cụ, phương tiện hỗ trợ, môi trường và hậu cần tập huấn.

– Giúp việc cho Tập huấn viên trong quá trình tiến hành tập huấn và quản lý khóa học.

– Giúp việc cho Tập huấn viên tổ chức kiểm tra thực hành cuối khóa học.

– Tư liệu hóa quá trình tập huấn trong khóa học.

– Tổ chức hoạt động trải nghiệm và tạo hứng thú.

– Hỗ trợ thảo luận nhóm.

Nhóm công nghệ-truyền thông

– Xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm.

– Quản trị, nâng cấp website Codes và hỗ trợ nâng cấp website của đối tác.

– Xây dựng phần mềm quản lý đặc thù của Codes.

– Cập nhật và quản lý an toàn dữ liệu nội bộ Codes.

– Bảo trì, sửa chữa phần cứng, phần mềm và mạng nội bộ.

– Thiết kế truyền thông.

– Nâng cao năng lực cộng đồng về công nghệ thông tin.

– Tập huấn cho thành viên.

– Phụ trách kỹ thuật cho các cuộc họp mạng, hội thảo, khóa học học…

– Quảng bá các hoạt động và nguồn lực của Codes đến với các nhóm hưởng lợi.

Trợ lý chính sách

– Lập kế hoạch hoạt động.

Soạn thảo các chính sách nội bộ của Codes.

– Tổ chức thảo luận, tập hợp ý kiến xây dựng chính sách nội bộ.

– Đề xuất các ý tưởng xây dựng chính sách nội bộ.

– Soạn thảo các biểu mẫu, hồ sơ hành chính.

– Tham gia các diễn đàn pháp lý của Codes.

– Làm báo cáo hoạt động hàng tháng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: