Học bổng Codes

Tổng quan

Học bổng Codes (Codes Scholarship Program – CSP) là một chương trình thuộc Codes, được khởi động tháng 4 năm 2010. Đây là chương trình phi lợi nhuận nhằm thực hành sứ mệnh “Tăng cường cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục cho các nhóm nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực cộng đồng” của Codes. CSP  là chương trình cung cấp cho người hưởng lợi quyền tham gia các khóa đào tạo kỹ năng phát triển do Codes tổ chức.

Đến nay, CSP đã tổ chức hơn 20 khóa học và cấp hơn 500 học bổng bổng cho sinh viên hệ chính quy có kết quả học tập khá, giỏi đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Huế.

Năm 2011 CSP dự kiến cấp 1000 học bổng cho sinh viên hệ chính quy, đội ngũ bí thư đoàn, lớp trưởng, ban chấp hành hội sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Huế. Các khóa học trọng tâm là: khóa học về kỹ năng giao tiếp chìa khóa (GTCK.); khóa học về kỹ năng giao tiếp công sở (GTCS.); khóa học về kỹ năng trình bày (TB.); và khóa học về các phương pháp làm việc hiệu quả, tích cực (N.).

Mục tiêu của CSP

Nhằm tăng cường kỹ năng ngoài nhà trường, tăng sức cạnh tranh cho sinh viên trong môi trường việc làm và thích ứng xã hội; tăng cường năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn Huế.

Đối tượng, điều kiện và yếu tố cạnh tranh

CSP có hai nhóm đối tượng hưởng lợi chính

– Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Huế

– Cán bộ đoàn, hội sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Huế.

Điều kiện hưởng lợi CSP

– CSP cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy theo các mức như sau:

+ Học bổng toàn phần (miễn 100% học phí): dành cho sinh viên có kết quả học tập của kỳ trước (hoặc năm trước) đạt từ 8.0 (đối với hệ niên chế) và từ 3.5 trở lên (đối với hệ tín chỉ); sinh viên đang học học kỳ 1 năm thứ nhất; người được cấp học bổng đặc cách vì có kết quả xuất sắc trong các khóa học, chương trình, diễn đàn mà Codes tổ chức.

+ Học bổng bán phần (giảm 50% học phí): dành cho sinh viên có kết quả học tập của kỳ trước (hoặc năm trước) đạt từ 7.0 (đối với hệ niên chế) và từ 2.5 trở lên (đối với hệ tín chỉ)

Các yếu tố cạnh tranh

Khi các điều kiện của người đăng ký học bổng là ngang nhau, CSP sẽ căn cứ các yếu tố sau đây để chấm điểm cạnh tranh:

STT

Yếu tố

1 điểm

2 điểm

3 điểm

1

Hoàn cảnh gia đình

Khó khăn

Rất khó khăn

Đặc biệt

2

Mức độ tham gia hoạt động xã hội

Ít tham gia

Thường xuyên

Có nhiều đóng góp

3

Tính cẩn trọng khi làm hồ sơ

Khá

Rất

4 Đã tham gia khóa học của Codes

1 khóa

2 khóa

3 khóa

Các nguyên tắc của CSP

Công bằng: Việc xét cấp học bổng được dựa trên các tiêu chí đã công bố. Mọi sinh viên đều có quyền đăng ký và cơ hội ngang nhau trong tiếp cận Học bổng Codes.

Minh bạch: Tất cả các thông tin về Học bổng Codes được công bố trên website của Codes; không có bất kỳ một thông tin nào khác thông tin đã công bố được cung cấp cho bất kỳ cá nhân/nhóm.

Thời hạn: Không xét hồ sơ đăng ký quá thời hạn.

Biểu mẫu: Không xét các hồ sơ làm không đúng biểu mẫu đã cung cấp.

Quyền và trách nhiệm của người hưởng lợi

Quyền

– Nộp đơn đăng ký và nhận học bổng.

– Từ chối tham gia khóa học trước thời điểm khai giảng 48 giờ.

– Tham gia khóa học mà không đóng học phí hoặc đóng phí 50%.

– Yêu cầu CSP tập huấn dựa trên năng lực, trải nghiệm hiện tại của mình.

– Yêu cầu CSP cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học.

– Nhận thông tin, hình ảnh về khóa học, các tài liệu học tập (nếu có).

– Đưa ra các đánh giá chính thức cho CSP về khóa học.

– Yêu cầu tư vấn, hỗ trợ sau khi khóa học kết thúc.

Trách nhiệm

– Làm hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin cho CSP một cách trung thực, thông tin đăng ký phải là thông tin của chính người đăng ký.

– Tham gia đầy đủ, đúng giờ đối với tất cả các buổi học theo kế hoạch dự kiến tổ chức.

– Tích cực tham gia vào các chủ đề, nội dung của khóa học và thực hành cuối khóa.

Quy trình đăng ký và xét chọn

Quy trình đăng ký

– CSP công bố kế hoạch tổ chức các khóa học theo chu kỳ 3 tháng. Hồ sơ đăng ký được thiết kế dành riêng cho mỗi khóa học và được công bố trên website http://codes.org.vn, đồng thời gửi đến địa chỉ email của người đăng ký nhận thông tin có trong danh sách thống kê.

– Để đăng ký nhận học bổng của CSP, người đăng ký cần điền đầy đủ thông tin có trong phiếu đăng ký với sự cẩn trọng cần thiết.  Khi làm hồ sơ, người đăng ký cần lưu file hồ sơ với TÊN bao gồm các phần [Tên].[Mã khóa học].doc. Ví dụ, một người có tên Nguyễn Toàn Trung, đăng ký học bổng đối với khóa học Kỹ năng giao tiếp cơ bản có mã số GTCK.01, sẽ đặt tên file hồ sơ đăng ký như sau: NguyenToanTrung.GTCK.01.doc.

– CSP chỉ nhận và xét hồ sơ qua email. Hồ sơ cần được gửi theo file đính kèm. CSP không xét hồ sơ được gửi khác với cách thức này. Tiêu đề email đăng ký có nội dungĐăng ký học bổng + [mã khóa học]”.

Quy trình xét chọn

– Toàn bộ hồ sơ đăng ký được cập nhật và xử lý bởi phần mềm CSP, sau đó, những người có đủ điều kiện về điểm sẽ được chấm theo các yếu tố ưu tiên để dưa vào danh đề xuất phỏng vấn.

– Trước thời thời điểm công bố danh sách những người được cấp học bổng, Codes sẽ tiến hành phỏng vấn đối với các trường hợp để đánh giá sâu nhu cầu đào tạo và lên danh sách cuối cùng. Các phiếu đăng ký đủ điều kiện về điểm mà chưa được xét vẫn giữ nguyên cơ hội cho những lần xét tiếp theo trong kỳ học bổng đã đăng ký.

– Danh sách những người được cấp học bổng, thời gian, địa điểm tổ chức, tập huấn viên và những thông tin liên quan đến khóa học sẽ được thông báo đến từng học viên và công bố trên website của Codes trước khi diễn ra khóa học là 4 ngày.

Từ chối và các hạn chế quyền

Thông tin ở phần này là những lưu ý quan trọng đối với tất cả những ai có nhu cầu tiếp cận các nguồn lực của Codes (không chỉ riêng CSP) và tham gia vào các tổ chức, hoạt động của Codes.

Từ chối

– Người được cấp học bổng có tên trong danh sách được thông báo, nếu không có điều kiện để tham gia khóa học cần thông báo với Codes về việc từ chối tham gia chậm nhất 24 giờ trước thời điểm khóa học dự kiến khai mạc. Trường hợp vì lý do đột xuất và bất khả kháng, thì việc thông báo không tính thời hạn.

– CSP từ chối cấp chứng nhận đối với học viên không tham gia đầy đủ thời gian khóa học, học viên không vượt qua thực hành cuối khóa.

Hạn chế quyền

Quyền tiếp cận được hiểu (trên nguyên tắc) là quyền của của một người, hội đủ các tiêu chí và điều kiện mà Codes đã công bố, trong việc tiếp cận các nguồn lực do Codes cung cấp một cách miễn phí. Bao gồm quyền tiếp cận đến CSP, các sự kiện dành cho công chúng, sử dụng các nguồn lực Thư viện Codes, tiếp cận thông tin…

Cơ hội tham gia được hiểu là cơ hội của một người, hội đủ các tiêu chí và điều kiện mà Codes đã công bố, trong việc tham gia vào các tổ chức và hoạt động của Codes. Bao gồm cơ hội tham gia vào lực lượng Codes Tình nguyện; các chương trình, hội thảo do Codes tổ chức; các chương trình, dự án phát triển cộng đồng; tham gia hoạt động ở các vị trí Thực tập sinh, Nghiên cứu viên…

Hạn chế quyền tiếp cận và cơ hội tham gia là việc Codes áp đặt các quy định tại điều khoản này đối với các cá nhân thuộc các trường hợp được mô tả dưới đây.

+ Hạn chế vô thời hạn là việc Codes áp đặt các quy định hạn chế đối với cá nhân trong suốt quá trình hoạt động.

+ Hạn chế có thời hạn là việc Codes áp đặt các quy định hạn chế đối với cá nhân trong thời gian 6 (sáu) tháng, kể từ ngày sự kiện được mô tả dưới đây diễn ra.

+ Trường hợp bất khả kháng là việc một cá nhân bị ốm đau, thiên tai lũ lụt mà không thể tiến hành các hoạt động cùng Codes theo kế hoạch đã đặt ra. Cá nhân phải chứng minh được trường hợp bất khả kháng mà mình gặp phải. Người thuộc trường hợp bất khả kháng sẽ không bị áp đặt các hạn chế.

– Codes áp đặt quy định về hạn chế quyền tiếp cận và cơ hội tham gia một cách vô thời hạn trong các trường hợp sau:

+ Người đăng ký đã cung cấp thông tin không trung thực và thông tin không phải là của chính người đăng ký.

+ Người đăng ký được cấp học bổng và đã không tham gia 2/3 thời gian khóa học trở lên.

– Codes áp đặt quy định hạn chế quyền tiếp cận và cơ hội tham gia có thời hạn trong các trường hợp sau:

+ Người đăng ký được cấp học bổng và vắng 1/3 thời gian khóa học.

+ Người tham gia không thực hành cuối khóa.

– Các trường hợp không áp đặt quy định hạn chế quyền tiếp cận và cơ hội tham gia:

+ Người được cấp học bổng không tham gia khóa học vì trường hợp bất khả kháng theo định nghĩa trên đây.

+ Người được cấp học bổng từ chối tham gia và có từ chối gửi đến CSP trước thời điểm khai giảng chậm nhất là 24 giờ.

Thành viên CSP và chuỗi cơ hội

Người vượt qua khóa học sẽ được cấp thẻ thành viên SCP và bắt đầu một chuỗi các cơ hội mới sau:

– Được ưu tiên xét học bổng đối với các khóa học khác của Codes;

– Được tham gia các chương trình, sự kiện mà Codes tổ chức;

– Được miễn phỏng vấn và miễn thư giới thiệu khi đăng ký vào làm Tình nguyện viên của Codes;

– Được kết nối các cơ hội nâng cao năng lực khác với các tổ chức mà Codes là đối tác;

– Được theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn sau khóa học.

Các khóa học dành cho sinh viên

STT

Tên khóa học

Thời lượng

Học phí

VND[1]

Học bổng

50%

100%

1 Kỹ năng giao tiếp chìa khóa

5 buổi

400.000

200.000

Miễn phí

2

Kỹ năng giao tiếp công sở

5 buổi

500.000

250.000

Miễn phí

3

Các phương pháp làm việc hiệu quả, tích cực (kỹ năng làm việc nhóm)

5 buổi

500.000

250.000

Miễn phí

4

Kỹ năng trình bày

5 buổi

500.000

250.000

Miễn phí

Thời gian, địa điểm

– Mỗi khóa học diễn ra trong thời gian 5 ngày liên tục, mỗi ngày 1 buổi. Để thuận lợi cho sinh viên về mặt thời gian, CSP tổ chức khóa buổi sáng, khóa buổi chiều và khóa buổi tối.

– Địa điểm tổ chức các khóa học gồm cả trong nhà và ngoài trời, công viên hoặc đi dã ngoại.

Cách tiếp cận và phương pháp tập huấn

– CSP sử dụng cách tiếp cận lấy học viên làm trung tâm để tổ chức các khóa học. Các khóa học cùng chủ đề và không giống nhau về nội dung trải nghiệm, bởi mỗi nhóm học viên có một đặc điểm về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm liên quan đến khóa học là khác nhau. Nhu cầu, năng lực hiện tại và sự tham gia của học viên trong khóa học là căn cứ trọng tâm để thiết kế các khóa học hướng tới hỗ trợ đến từng học viên. Chính vì vậy, mỗi khóa học của CSP luôn dao động từ 20 đến không quá 25 học viên.

– CSP sử dụng các phương pháp đào tạo dành cho người lớn thông qua chu trình học qua trải nghiệm, phương pháp tập huấn có sự tham gia và ứng dụng các công cụ tập huấn Pattern Lab (công cụ giáo dục vì sự phát triển bền vững) lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

Quy trình đào tạo

CSP áp dụng quy trình đào tạo 6 bước gồm: đánh giá nhu cầu, thiết kế khóa học, tập huấn có sự tham gia, đánh giá cuối khóa, hỗ trợ sau tập huấn và kết nối phát triển.

Đánh giá nhu cầu là bước bắt buộc trong quá trình đào tạo. Tại bước này, học viên tiến hành đăng ký vào phiếu theo mẫu do CSP phát hành. Dựa vào thông tin của học viên đã cung cấp trong phiếu đăng ký, CSP tiến hành đánh giá tình trạng hiện tại của học viên liên quan đến các chủ đề của khóa học. Nội dung đánh giá gồm: kiến thức, kỹ năng, mong đợi và nhu cầu hiện tại của học viên liên quan đến khóa học. Kết quả của bước này là một báo cáo đánh giá nhu cầu của học viên trong đó nêu lên các gợi ý cho nhóm thiết kế nội dung tập huấn tham khảo. Trong quá trình này, học viên có thể được phỏng vấn để làm rõ hoặc đào sâu các chi tiết liên quan.

Thiết kế khóa học được tiến hành dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu. Mỗi khóa học, CSP thiết kế khóa học dành riêng, phù hợp với tình trạng kiến thức, kỹ năng, nhu cầu và mong đợi hiện tại của học viên. Mục đích của việc thiết kế khóa học là nhằm sử dụng các kiến thức, kỹ năng mà học viên đang có vào khóa học và phát triển dựa trên nền tảng đó; đồng thời, hướng đến hỗ trợ hiệu quả cho từng học viên.

Tập huấn có sự tham gia là bước triển khai các chủ đề đã thiết kế vào thực tế khóa học. Tại bước này, mức độ tham gia của học viên vào các chủ đề quyết định mức độ hiệu quả của khóa học. CSP sử dụng các công cụ tập huấn thúc đẩy sự hứng thú và tham gia của học viên thông qua thời lượng thực hành và trải nghiệm chiếm hơn 2/3 thời lượng của khóa học.

Đánh giá cuối khóa là một bước phản hồi từ học viên dành cho CSP trong khâu tổ chức, tập huấn, tập huấn viên, nội dung của khóa học. Đánh giá này là cơ sở để CSP có cơ hội phát triển những chủ đề, phương pháp, nội dung mà học viên hài lòng. Quan trọng hơn, các gợi ý thay đổi trong đánh giá cuối khóa giúp ích cho CSP có các điều chỉnh, thay đổi phù hợp để khóa học lần sau được tổ chức tốt hơn.

Hỗ trợ sau tập huấn là hoạt động không thể thiếu của CSP. Đây là cách mà CSP tin tưởng rằng, quá trình học viên ứng dụng các kiến thức, kỹ năng của khóa học vào thực tế sẽ có các phản hồi quan trọng, giúp ích cho việc phát triển các khóa học. Việc hỗ trợ sau tập huấn cũng giúp CSP học hỏi được từ các thuận lợi và khó khăn của học viên trong quá trình ứng dụng.

Kết nối phát triển được CSP xây dựng để tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển các mối quan hệ cũng như tiếp cận các nguồn nâng cao năng lực mới. Bước này có vai trò duy trì mối liên hệ giữa các thành viên học bổng với nhau để cùng hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau.

Thông tin liên hệ và hỗ trợ

Học bổng Codes (CSP)

– Địa chỉ: 7 kiệt 130 Đặng Thái Thân, Huế

– Điện thoại: +84 54 3519678       đường dây nóng: +84986580140

– Email: hocbong@codes.org.vn           website: http://codes.org.vn

– Hỗ trợ trực tuyến bằng YM!: codesvietnam


[1] Học phí được áp dụng đối với các hồ sơ đăng ký không đáp ứng các điều kiện của học bổng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: